วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกประจำวัน

15-06-09

06:30 ตื่นอน
07:30 เดินทางไปมหาวิทยาลัย
07:45 รับประทานอาหารเช้า
08:00 เข้าเรียนวิชาศิลปะสำหรับครู
10:00 เข้าเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
12:00 รับประทานอาหารเที่ยง
13:00 เข้าเรียนวิชาวาทวิทยา
15:00 เลิกเรียนและเดินทางกลับที่พัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น