วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นางสาวสุวรัส ทรงศรี
ชื่อเล่น น้ำตาล
การศึกษา
- จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี
- กำลังศึกษาชั้นอุดมศึกษาปีที่ ๑ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์เอกการสอน ภาษาอังกฤษ
รหัสประจำตัวนิสิต 52040477
อายุ 18
วันเกิด 18 กันยายน
เชื้อชาติ ไทย
สัญชาติ ไทย
ศาสนา พุทธ
ภูมิลำเนา อุดรธานี / ไทย

สีที่ชอบ สีเหลือง
e-mail adress
junsu_yeasong@hotmail.com


1 ความคิดเห็น: